Sham-Ghariban-nights-of-the-forsaken.jpg

RITUALER

Traditionens tro genmindes Ashura via ritualer og ceremonier. Hvad er de gængse af dem.
DSC00073.jpg
Sørgeceremoni (Majlis/ مجلس)

"Hussain vil slås ihjel af det værste folk (ummah), og de der tager afstand fra hans børn (Hussain) vil tage afstand fra mig. Yazid! Må Gud ej være tilfreds med Yazid." og hans fældede tåre.

"Hussain blev sørget over til mit bekendskab og jeg fik tilbragt hans jord (Karbala jord), og jeg blev informeret om hans morder".

- Profeten Muhammad, Majma´ al-Zawa´id 9, 304

Over hele kloden afholdes sørgeceremonier i adskillige kontinenter og der dannes større og mindre forsamlinger i flere lande, for at genmindes Karbala tragedien. Dette gøres jævnfør forskellige lokale traditioner og sprog, dog er en eller flere af følgende aktiviteter typisk en del af programmerne:

- Koran recitation.

- Recitation af Ziyara (fredshilsen).

- Majlis (oplæg) af en teolog, lærd eller taler.

- Latmiya (oplæsning) af rytmisk sørgepoesi.

- Tashabih (visualisering/ teater) med rollespil.

- Sufra (mad indbydelse) for uddeling af traditionel Ashura måltider og fællesspisning.

- Bloddonation og frivilig indsats.

I flere europæiske byer, hvor den shia-muslimske forsamling er multietnisk, kan programmerne deles op i adskillige sprog. Imam Ali Moske og Imam Sadiq Centeret er nogle af de eksempler på moskeer og tilholdssteder, der blandt andet planlægger afholdelsen sørgeceremonien efter sprog og etnicitet for medlemmerne, og dermed imødekomme behovet.

Koran recitation

"Jeg har efterladt jer to dyrebare; Guds hellige skrift [Koranen] og mit husstand [Ahlul Bait]....
for de vil ikke adskilles til de møder mig ved brønden (paradiset)"
.

- Profeten Muhammed, Fadail al-Sahaba 15.

Imam Husseins standpunkt tog udgangspunkt i opretholdelsen og implementeringen af Guds ord (den hellige Koran) og profeten Muhammeds livstil (sunnah). 

Koranen er Allahs åbenbaring og Guds tavse ord til menneskeheden. Denne åbenbaring blev fuldendt med profetens fortolkning af disse tavse ord til levende og sigende handlinger, og blev videreført og vedligeholdt af profetens efterkommere; Imamerne.

Koranrecitationen er en del af muslimernes glædelige begivenheder såvel som deres sørgeceremonier. Her er Ashura en af disse ceremonier, hvor den hellige Koran reciteres for netop at gå i fodsporene på Imam Hussein og hans bedste far (fred være med dem begge), og ikke mindst for at minde muslimerne om Imamernes rolle jf. profeten beretning i, at holde fast i den hellige Koran og profetens husstand.

5832b95583cde.jpg
tumblr_oehhc8XaMR1unql0yo4_1280.jpg
Fredshilsen (Ziyara/ زيارة)

"Den, der besøger Al-Hussain bin Ali (fred være med dem) på Ashuras dag fra Muharram, så han bliver hos ham grædende, møder Gud (den Almægtige og Majestætiske) den dag, han møder ham med belønningen på to tusinde Hajjs, to tusinde umraher og to tusinde kampe, belønningen for hver kamp, ​​belønning og Hajj som en pilgrimsrejse. Gud, må Guds bønner og fred være med ham og hans familie og med de ret guidede imamer​".

- Imam al-Baqir, Misbah al-Mutahajid 772.

En fredshilsen over Imam Hussain og Karbala martyrerne er en kortvarig recitation der blev overleveret til de Ashura sørgende af Imam Mohammad al-Baqir fvmh, hvor han understregede igennem beretningerne til blandet Alqama ibn Muhammad al-Hadrami, hvor belønningsrigt Ashura fredshilsnen er. 

Under hvert Ashura nat i de 10 nætter i Muharram reciteres denne fredshilsen, som blandt andet fornyer de sørgendes ed og loyalitet overfor Imamens værdier og principper i denne kamp, samt afstandstagen fra Guds og profetens fjender.

 

På den praktiske side, så markeres tilnærmelsen af Muharram nætterne med afdækning af lokaler i blandt andet moskeer og religiøse tilholdssteder med sort tildækning med henblik på, at fremhæve sørgetidens ankomst, og som led i samtlige Imamers gøremål i samme periode på året.​

Talerstolen (Minbar/ منبر)

"O Ibn Shabib, hvis du græder for noget, så lad dette være over Hussain søn af Ali, for han blev myrdet som en vædder bliver slagtet, sammen med atten af hans husstandsmedlemmer, der ingen efterlignere havde på det jord. For hans mord græd de syv himle og jordene, og fire tusind engle blev nedsendt for at støtte ham afventede ved hans grav indtil opstanden af Qaim (Imam Mahdi), hvor deres slogan er: Retfærdighed for Hussain!"

- Imam al-Ridha, Jawahir al-Bihar 98 (Mazar)

Samtlige efterkommende Imamer efter Imam al-Sajjad, inklusiv sidstnævnte, opretholdte ihukommelsen af Karbala tragedien på jævntlig basis. Dette gjorde de til forskellige begivenheder og i adskillige anledninger, for netop at huske folket på tragedien, men mest af alt så de kan lærer af fortiden og undgå lignende omstændigheder i fremtiden.

Talerstolen blev brugt af fru Zainab og Imam al-Sajjad, og forbliver talerøret til masserne af omsorgsvisende kærlighedsloyale, muslimer såvel som ikke-muslimer.

Der bliver typisk lagt ud med et koranvers af taleren med fortolkning, og derefter udledes underemner der er relevante til de deltagenes hverdag. Der inkluderes alt fra historiske fakta, til religiøse info samt viden om videnskab og eksistens i sammenhæng.

Disse taler afholdes generelt i en traditionel form som kaldes Majlis på arabisk ("sit-in" eller "sit-down" om man vil), og talen afsluttes med en kort gengivelse af en sørgelig beskrivende scene fra Karbala tragedien, hvor gråd kulmineres med sørg, resulterende i en forblidning af hjertet. Denne tradition afhjælper særligt på, at træde sjæle med dyb sørg over mistede afkomne, i at søge trøst i Hussain og Zainab´s større tragedie, via forbindelsen til Ashura og en tilknytning til individets sår.

57fcd22b69c5c.jpg
DSC00073.jpg
Sørgepoesi (Latmiya/ لطمية)

Imam al-Ridha: "Genopliv vores sag. Må Gud omfanve med Hans velsignelse de der genoplive og huske vores sag". 

Efter Imam Hussain og ledsagernes ligbegravelser, beretter de historiske kilder om, at de nærliggende klaner og beboere samt de der havde fået nyheden om Karbala tragedien, kondolerede fru Zainab og Imam Hussain søn; Imam al-Sajjad.

Denne kondolering (også kaldt Nadb/ ندب) bragte med sig digtoplæsning om Imam Hussain og martyrene, der gengav deres egenskaber og mindes deres tapperhed i Karbala sletten.

Sørgepoesien skabte sig et publikum og et fællesskab samt et identitet, der skulle vise en offentlig og åbenlys protest søgende Imamens hævn og retfærdighedssøgen. Dette var endnu en form for kondolering, udover at de sørgende mundtligt huskede tragedien ved at repetere gengivelser sammen med fysiske sørgebevægelser, som var en almen del af at vise medfølelse for eller sørg over mistede eller omkomne.

Sørgepoesi sammenkomsten udviklede sig til en kunstnerisk brug af rytmik og perfektion i beskrivelsen af det sørgelige hændelse i Karbala.

Fra land til land og nation til anden skiftes kulture i at inddrage lokale elementer i, at udvise sørgen over Imam Hussain.

Denne kulmination af rytmisk sørgepoesi og bevægelse(r) kaldes "latmiya" på arabisk (لطمية).

Eksempler på dansk sørgepoesi kan ses her.

Visualisering og skuespil (Tashabih)

Visualiseringer og dets vigtighed for vise kulture og forsamlinger.

Kunsten bag det visuelle og inddragelsen af heste.

Forbindelsen mellem visualiseringerne og Karbala heltene og karakteristika.

Skuespil på Ashura dagen i vise samfund og dynamiken bag scenariet.

Skuespil for børn og dets humanitære og menneskelige påvirkning.

Skuespillets følelsesmæssige sammenhæng med vise tilskuere og reaktionerne i den forbindelse.

57fcd22b69c5c.jpg
DSC00073.jpg
Mad indbydelse (Sufra)

Zad Aba Abdillah.

 

Sufra og dets betydning.

Vinklet i donationer og belønningen ved bespisning.

Madkultur og kunsten i at give og ofre for andre.

Profeterne og Imamernes eksempler på maduddeling og bespisning, særligt for de der har behov samt generelt for alle andre.

Miraklerne og velsignelsen samt det velsignede.

Endnu en forsamling for shia-muslimer og støtterne af Imam Hussein, samt værktøj til at byde udefrakommende velkommen ind i kærligheden.

Bloddonation

Sørgen generelt og dets udtrykstyper.

 

Sørgen i Mellemøsten og dets former.

Udviklingen i både den ene og anden måde og påvirkningen af andre kulturer.

Ashura fra tragedie og sørg til hjælp og støtte til andre.

Adskillige humanitære og almennyttige projekter som promovering af Hussains budskab.

Bloddonationer og dets praktiske udfordringer.

57fcd22b69c5c.jpg