top of page

VORES MISSION 

14947656_1797758267159378_8630922349964847467_n.jpg

Baggrund og ide


Ashura som begivenhed i alle dets aspekter og vinkler, vokser globalt såvel som lokalt. Sørgecermonier og Ashura-forsamlinger i deres diversitet og kultur vokser, disse videreføres og forkyndes på adskillige metoder og måder.

Med denne observering, opstod behovet for et platform, der oplyser om både Ashura faktuelt som begivenhed og om de events begivenheden bringer med sig i dansk kontekst herhjemme i Danmark. Ikke mindst opstår behovet for forklaringen om kulturen og traditionene der knyttes til forsamlingerne, nationalt såvel som internationalt.

 

Teamet bag Ashura.dk sigter efter at hjemmesiden og initiativet vokser løbende, for dermed at blive en livstil for Hussains følgere og støttere, samt en kontinuerlig humanitær og social indsats for resten af året. fremfor en begrænsning til begivenhedens specifikke 10 nætter.

 

For at opnå ovenstående overordnede mål har vi som initiativtagere, der brænder for at formidle information om Imam Hussain og Ashura tragedien i sigte, at fremhæve saglighed og faglighed i, og vedligeholdelsen af, en professionel og oplysende hjemmeside. Dernæst knyttes det primære ønske om at samle alle shia-muslimer til en platform, der uafhængigt af sørgeceremoniens højtid, skaber et kontinuerligt vedvarende arbejde med sociale- og velgørenhedsprojekter resten af året.

Formål og målgruppe​

Med en voksende antal af Ahlul Bayt´s følgere (shia-muslimer) i Danmark specifikt og i Norden generelt, er det blevet en nødvendighed at oplyse om Ashura på dansk med danske briller. Dette tomrum ser initiativtagerne frem mod at fylde med dette projekt og hjemmeside.

Siden retter sig mod adskillige målgrupper og har til en af hovedformålene, at bidrage med viden og oplysning.

Henvender sig til følgende målgrupper:

 • Danske Shia-muslimer.

 • Muslimer af andre trosretninger (sunni retskoler).

 • ikke-muslimske medborgere og medmennesker

Har følgende formål i sigte:

 1. Værktøj til at komme ind i fælleskabet:
  Med udgangspunkt i Ashura budskabets voksende udbredelse og universelle omfavn, kan al oplysning om begivenheden skabe rammerne for en lettere tilknytning til Imam Hussain. Oplysningen om Ashura og dets begivenheder vil skabe en glidende overgang til Karbala atmosfæren imens man stadig er i Danmark.
                            

 2. Forvandle kærlighed til handling:
  Gud, profeternes og Imamernes budskab om kærlighed blev vist suppleret med handling for at udvide nytten af dette budskab til fordel for menneskeheden. Det er af den grund nødvendigt, at enhver følger af Imam Hussain og enhver støtter til Hussains principper og værdier, gør sit yderste i at opretholde gavmildheden i tid og ressourcer i hjælpen af ens medmennesker. 
  Ashura.dk holder derfor dets besøgende opdateret om humanitære og sociale indsats og projekter, for netop at kunne tolke kærligheden til Imam Hussain til handling og almen nytte.

imam hussein mouselum.jpg
bottom of page