top of page

VORES MISSION 

14947656_1797758267159378_8630922349964847467_n.jpg

Baggrund og ide

Ashura som begivenhed, i alle dens aspekter og vinkler, vokser lokalt såvel som globalt. Sørgeceremonier og Ashura-forsamlinger i deres diversitet og kultur vokser, og de videreføres og formidles på adskillige metoder og måder.

Med denne observation opstod behovet for en platform, der oplyser om både Ashura som begivenhed faktuelt, og om de arrangementer gengivelsen bringer med sig, i en dansk kontekst herhjemme i Danmark.

Ikke mindst opstår behovet for en forklaring om kulturen og traditionerne, der knyttes til forsamlingerne, både nationalt og internationalt.

Teamet bag Ashura.dk sigter efter, at hjemmesiden og initiativet vokser løbende for dermed at blive en livsstil for Hussains følgere og støttere, samt en kontinuerlig humanitær og social indsats resten af året, fremfor at være begrænset til begivenhedens specifikke 10 nætter.

For at opnå de overstående overordnede mål har vi som initiativtagere, der brænder for at formidle information om Imam Hussain og Ashura-tragedien til hensigt, at fremhæve saglighed og faglighed i vedligeholdelsen af en professionel og oplysende hjemmeside.

 

Dernæst er det primære ønske at samle alle shia-muslimer på én platform, der uafhængigt af sørgeceremoniens højtid skaber et kontinuerligt og vedvarende arbejde med sociale- og velgørenhedsprojekter resten af året.

 

Ashura.dk har til formål at promovere de adskillige shia-muslimske tilholdssteders programmer og events uden at være ansvarlig for de enkelte arrangementer og begivenheder. Vi koordinerer løbende med de forskellige foreninger og moskeer for at oplyse om deres aktiviteter under sørgeperioden.

Formål og målgruppe​:

Med en voksende antal af Ahlul Bayts følgere (shia-muslimer) i Danmark specifikt og i Norden generelt, er det blevet nødvendigt at oplyse om Ashura på dansk med danske perspektiver. Dette tomrum ønsker initiativtagerne at udfylde med dette projekt og denne hjemmeside.

Siden henvender sig til adskillige målgrupper og har et af hovedformålene at bidrage med viden og oplysning.

Henvender sig til følgende målgrupper:

  • Danske shia-muslimer.

  • Muslimer af andre trosretninger (sunni-retsskoler).

  • Ikke-muslimske medborgere og medmennesker.


Har følgende formål for øje:

1.Værktøj til at integrere i fællesskabet:

Med udgangspunkt i Ashura-budskabets voksende udbredelse og universelle omfang kan al information om begivenheden skabe rammerne for en lettere tilknytning til Imam Hussain. Oplysninger om Ashura og dens begivenheder vil skabe en glidende overgang til Karbala-atmosfæren, selv mens man befinder sig i Danmark.

2. Omsætning af kærlighed til handling:

Guds, profeternes og Imamernes budskab om kærlighed blev vist suppleret med handling for at udvide nytten af dette budskab til menneskehedens fordel. Det er derfor nødvendigt, at enhver følger af Imam Hussain og enhver støtte til Hussains principper og værdier gør deres yderste for at opretholde gavmildheden i tid og ressourcer ved at hjælpe deres medmennesker. Ashura.dk holder derfor dets besøgende opdateret om humanitære og sociale indsatser og projekter for netop at kunne omsætte kærligheden til Imam Hussain til handling og almen gavn.

372051923_314755387892335_8127790003429672150_n.jpg
bottom of page